Új Széchenyi Terv

Current Style: Szabványos

Tájékoztató a TÁMOP 2.4.3. pályázatról

köszsz logo

 

Tájékoztató a TÁMOP 2.4.3. pályázatról partnereink számára

 

2010. november 5-én alakítottuk a Közösségi Szociális Szövetkezetet Budapesten, elsősorban szociális szakemberek részvételével. A szociális szakemberek hidat képeznek a társadalomból kirekesztettek, elnyomottak és a szövetkezet által nyújtott munkaerőpiaci tevékenységek között. A célunkat a következőképpen fogalmaztuk meg:

A kölcsönös, szolidáris együttműködés keretének kialakítása, amely egyben válasz a piacgazdaság (negatív) jellemzőire. Az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket hangsúlyozzuk. Az alá-felé rendeltséggel szemben, a demokratikus, egyenrangú kapcsolatokat. A piac globális hatásával szemben, a helyi közösségek fenntarthatóságát tartjuk értéknek. Az egyénnek, az uniformizációval szemben, az egyéni kibontakozás lehetőségét adjuk. A rejtett társadalmi kirekesztésre a helyi/kisközösségi befogadó és integráló társadalom működésének kialakításával válaszolunk.   A szövetkezet tagjai a tevékenységüket az emberek közötti szolidaritásra építik, fontosnak tartják az alakító, állampolgári magatartás megvalósítását munkájukban, és a napi működésben a demokratikus eljárások szerint döntenek. Olyan közös érdekeltségű tevékenységet folytatunk, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjaink számára. A szövetkezetünk fenti értékek szerinti gyakorlata hozzájárul a helyi fejlődéshez, az összetartó közösségi, és társadalmi működéshez, a társadalmi és gazdasági stabilizációhoz, a sokszínű foglalkoztatás megvalósításához, védelmet ad a kirekesztéssel szemben, és egy formája a szegénység elleni küzdelemnek.

Szociális szövetkezetünk az aktív szociálpolitika egyik leghatékonyabb eszköze, mert a befogadó társadalmi értékek mentén biztosít foglalkoztatást, megélhetést, közösséget, leginkább azok számára, akiket a társadalmi mechanizmusok kirekesztenek. Szociális szövetkezetünk így az élhető társadalom egyik alapköve. A pénz profitérdekeltségének alárendelt logika helyett a közösségi együttműködés, a bizalom, a partnerség, a biztonságos munka és foglalkoztatás logikáját követi a szövetkezeti tevékenységünk. Így valós alternatívát tudunk nyújtani a fenntartható társadalmi működésre, a kirekesztő piacgazdaság alternatívájaként, a szolidaritásra, a munka, az ember megbecsülésére, valamint a környezeti fenntarthatóság, szegénység elleni küzdelem, kirekesztés elleni fellépésre épülő tevékenységünkkel.

 

A Közösségi Szociális Szövetkezet előkészítéseként áttanulmányoztuk világban működő szövetkezeti, közösségi vállalkozási modelleket. Ennek alapján döntöttünk úgy, hogy a Spanyol Mondragon típusa munkaszövetkezet mintájára alapítjuk meg a szövetkezetünket. Az alapszabály kialakításában ezért a munkaszövetkezeti struktúrának megfelelő céhegység rendszert állítottunk fel. A céhegységek egyrészt egymást támogató üzleti rendszerként működnek, másrészt nagy önállósággal rendelkező szervezeti egységként valósítják meg a tevékenységüket. Szövetkezetünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy befogadó szövetkezetként az önálló céhegységekben a munkaerőpiacról kirekesztett minél több ember számára tudjunk foglalkoztatást biztosítani, olyan formában, hogy az előállított termékeinket környezettudatosan és főként újrahasznosított anyagokból hozzuk létre.  Fő tevékenységünk a hulladék újrahasznosítás, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás és ezen keresztül munkahelyteremtés. Amit a többségi társadalom hulladéknak tekint (emberben, tárgyban), mi abban az értéket látjuk, a társadalmi működésbe történő „visszaforgatást” tartjuk célunknak, emberek társadalmi integrációját, tárgyak újrahasználhatóvá tételét, újrahasznosítását. Egy olyan társadalmat építünk, amely élhető, fenntartható, befogadó.

Tevékenységeink hosszú távon önfenntartóak. Ezek a termékek és szolgáltatások vagy nem is léteznek a piacon (low-tech zöldenergia eszközök), vagy olyan áron tudjuk őket kínálni, amelyek biztosítják a piaci térnyerés lehetőségét.

Mindegyik tevékenység többletértéke az, hogy kirekesztett emberek számára nyújtunk munkalehetőséget, szolidáris közösséget, és a tevékenységekben ahol lehet hulladékból, újrahasznosítható terméket állítunk elő, mindezt a fenntartható fejlődést figyelembevevő módon.  Négy olyan tevékenység van (Low-tech zöldenergia eszközök, adománybolt, Re-use tanácsadás és szakértés, tapasztalati szakértés), amelyik többletértéke egy új társadalmi működést alapoz meg.

 

Termékeink

  1. Zöldenergia (Low-tech) eszközök: Háztartási biogáz-telep, kerti hulladékból brikett-előállító kemence, napkollektor, hőkollektorok, napenergiás aszaló, nap–és szélgenerátor
  2. Ajándéktárgyak készítése (pl. gránit mécsestartó; merített papír és termékek)

Termékeink az újrahasznosítás alapelveit figyelembe véve készülnek. A low-tech eszközök egyrészt hulladékot hasznosítanak, másrészt fontos szerepük van az energiaszolgáltatásokból kirekesztett emberek ellátásában. Ilyen eszközökhöz jelenleg Magyarországon piaci forgalmazásban nem lehet hozzájutni. A gránit mécsestartó is újrahasznosított anyagból készül. A merített papír munkaigényes, olcsó alapanyagból előállítható termék, piacát főleg a rendezvények, esküvők jelentik.

 

Szolgáltatásaink

1.     Munkahely feltárás

2.     Adománybolt

3.     Re-use tanácsadás és szakértés

4.     Tapasztalati szakértés

 

  1. A munkahely feltárás háromszorosan is a munkalehetőségek bővítését tűzte ki céljául

1.1.munkalehetőséget biztosítunk tagjainknak

1.2.munkalehetőséget keresünk további munkavállalóknak, és segítjük elhelyezkedésüket

1.3.szolgáltatásainkat úgy alakítjuk, hogy azok további embereket segíthessenek visszajutni a munkaerőpiacra.

1.4.Munkahely feltárónk egy olyan speciális szolgáltatás, amely háztartási, ház körüli munkákra keres olyan embereket, akik szívesen végeznének ilyen munkát, de hátrányos helyzetük miatt nincs meg irányukba a kellő bizalom, és kapcsolati tőkéjük sem elég ahhoz, hogy bejuthassanak erre a piacra. A munkahely feltárás folyamatos munkát biztosít 3 főnek, és további embereket juttat munkalehetőséghez, éves szinten kb. 50 főt.

  1. Az adománybolt tevékenységei

2.1.Használt, feleslegessé vált tárgyakat (ruhanemű, játékok, bútorok, stb.) átvétele adományként

2.2.Az adományok forgalmazása

2.3.Az adományokból származó bevétel foglalkoztatásra fordítása

  1. Re-use tanácsadás és szakértés: A szolgáltatás keretében egy tanulmány készül, mely a Nyugat-Európában általános re-use technológiák Magyarországon való elterjesztésének lehetőségeit, az iparághoz kapcsolható foglalkoztatás lehetőségeit elemzi.
  2. Tapasztalati szakértés: A tapasztalati szakértő (T.Sz.) tevékenység új szolgáltatás Magyarországon. A tapasztalati szakértő olyan, a szegénységet a saját életében átélt személy, aki egy képzési folyamatban megküzd ezzel a tapasztalattal, és tudásával felveszi a harcot a szegénység elleni küzdelem egy vagy több pontján. Piaca az állami intézményrendszer, a média, a közszolgáltatók, stb.

 

A Közösségi Szociális Szövetkezet közgyűlése által elfogadott Céhegységek és vezetőik a következők:

 1.) Igazgatóság – Szövetkezetfejlesztő Céhegység (Németh László)

2.) Adománybolt Céhegység (Vizkelety László)

3.) Kreatív tárgyak Céhegység (Sólyom Attila)

4.) Zöldenergia Céhegység (Mester Attila)

5.) Tapasztalati szakértő Céhegység (Gosztonyi Géza)

6.) Munka-tár Céhegység (Sipos Anna)

7.) Re-Use Céhegység (Mester Attila)

 

2011. év augusztusában megnyertük a TÁMOP 2.4.3. pályázatot.

Alapadatok

Pályázó neve:

Közösségi Szociális Szövetkezet

Projekt megnevezése:

Közösségben újra hasznos!

OP név:

TÁMOP

Pályázat neve:

2.4.3/B-2-10/2 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

Forrás megnevezése:

ESZA

Beruházás helye (régió):

Közép-Magyarország

Beruházás helye (megye):

Budapest

Beruházás helye (helység):

Budapest

Megítélt összeg:

            49 975 650       .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2011.08.23

Támogatás pontszáma:

73,5

 

 

A pályázat megvalósításának időtartama 2011. október 1. – 2012. december 31.

A célcsoportunk: hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról kiszorult emberek. Többségükben VIII. és XII. kerületiek, alacsony iskolai végzettségűek, családi vagy egészségi okokból a hagyományos munkaerő piacon nem foglalkoztathatóak.

A pályázati programban a teljes foglalkoztatási létszám 16 fő.

A pályázat keretében három képzést bonyolítunk le. Ebből a pszichoszociális képzés 48 órában kimondottan a bevont célcsoport tagoknak történik. Mivel a bevonni kívánt célcsoporttagok tartós munkanélküliek, sokszor bármilyen munkatapasztalat nélkül, vagy nagyon régi munkatapasztalattal, szükség van arra, hogy szociális és munkavállalói készségeik felfrissüljenek. A pszichoszociális fejlesztés során kiléphetnek a „segített” élethelyzetből és sorsuk alakítóivá válhatnak.

A másik két képzés közös képzés lesz a szövetkezet tagjainak és a célcsoport tagjainak együttesen. Az egyik a szövetkezet közösségépítése 48 órában, míg a másik képzés a közösségi vállalkozási képzés szintén 48 órában. Ez a két képzés a közösségi vállalkozásban történő együttműködéshez szükséges tudásokat, készségeket, kompetenciákat adja át.

A pályázatban létrehoztuk a céhegységek működését támogató szolgáltatásokat is, így lehetőség lesz a céhegységek fenntartható üzleti terveinek fejlesztésére, piackutatásra, marketing tanácsadás igénybevételére. A termékek és szolgáltatások bemutatására termékkatalógust, szórólapokat állítunk össze.

A pályázat keretében felállítunk és működtetünk egy webáruházat, amelynek hosszú távú célja az, hogy a szociális/közösségi gazdaság szereplőinek (szövetkezetek, nonprofit szervezetek – egyesületek, alapítványok, adományboltok, Re-Use központok) közös webáruházaként tudjon működni.

A pályázatban célunk olyan tevékenységek megvalósíthatósági tanulmányainak az elkészítése, amelyek a szociális szövetkezetek számára átadhatók és a fenntartható működést tudják biztosítani. Az egyik a Re-Use Újrahasználati Központok kialakításának a megvalósíthatósági tanulmánya, amelyek a lomtalanítás, újrahasználat, fogyasztáscsökkentés, hulladékkezelés összekapcsolásáról szól a munkahelyteremtéssel. Három eltérő feltétellel rendelkező környezetben történik a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – Tatabánya, Szécsény, Érd városokban.  A másik terület az Adományboltok működési feltételeinek, megvalósíthatóságának a leírása és a tapasztalatok alapján az adományboltok országos hálózatának kialakítása, a webáruházon keresztül a közös kereskedelmi tevékenység, amelynek célja a munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatása környezettudatos tevékenységekben.

 

Bármilyen további kérdése lenne, forduljon bizalommal hozzánk!

 

Üdvözlettel:

 

 

Németh László

Közösségi Szociális Szövetkezet

(KöSzSz) elnök

http://koszsz.hu/

+36/703872204    

nemeth.laszlo@koszsz.hu

skype: enel33