Új Széchenyi Terv

Current Style: Szabványos

A KöSzSz

KöszszMottónk:  Összefogással, környezeti tudatossággal, szolidaritást vállalva lehetséges egy élhetőbb (helyi) társadalmat működtetni.

Szövetkezetünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy befogadó szövetkezetként az önálló céhegységekben a munkaerőpiacról kirekesztett minél több ember számára tudjunk foglalkoztatást biztosítani, olyan formában, hogy az előállított termékeinket környezettudatosan és főként újrahasznosított anyagokból hozzuk létre. Adományboltjaink befogadják az adományokat - más számára felesleges tárgyakat nagyon olcsón olyanokhoz juttatja el, akiknek arra szüksége van. Az adománybolton keresztül az adományozás kultúráját adjuk át és fenntartható működés alapján a munkahelyteremtés egyik formáját mutatjuk meg.


 A Közösségi Szociális Szövetkezet (2010-ben alakult) egy olyan társadalmi vállalkozás, amely a (korábban E-Cherry, most) Pakk adományboltok (két üzlet) működtetésével – állami támogatás nélkül, az állampolgárok adományozásával – önfenntartó modellben nyújt foglalkoztatást hátrányos helyzetű emberek számára.  Nagyon olcsó vásárlási lehetőséget biztosít szegény embereknek, hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz az adományok újra használatba adásával, újra hasznosításának megszervezésével. Mindezt a szövetkezeti – demokratikus működés, szolidáris közösségi – elvek megvalósításával. 

A fenntartható üzleti modell szerint felépített a Pakk adományboltok, az állampolgárok adományainak eladásából származó árbevételből, az önkormányzat által kedvezményesen biztosított bérleti díjú helyiségben, a szövetkezet tulajdonosi szemléletével dolgozó munkatársak motivációjával tudnak sikeresen működni. A fenntartható működés fontos összetevője a sok (hat) csatornás értékesítés, ahol minden adománynak megtalálható az optimális ár-értékarányú felvevő piaca, miközben maga az adománybolt megmarad legolcsóbb vásárlási lehetőségként a szegények számára. A Pakk adományboltok vezetői tudásukat ­– az adománybolt kultúrát, a fenntartható foglalkoztatást, a környezettudatos szemléletet – az adománybolt nyitására felkészítő képzésen keresztül adják át. Olyan adománykezelési és válogatási rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi muzeális értékű, antik tárgyak vagy gyűjtői tételek azonosítását, amelyeket továbbadományozás keretében közgyűjtemények vagy múzeumok kapnak meg, illetve más civil szervezetekkel való együttműködés keretében az ő igényeiknek megfelelően gyűjtött adományok átadásra kerülnek a klienskörük támogatása érdekében. Az együttműködés kiterjed művészekkel, művészeti akciókban való részvételre is. Az adományboltban fontos, hogy közösségi térként is tudjon működni, ezért tudatos közösségépítés és közösségi programok szervezése is történik az adományboltokban. Miután a Pakk adományboltok területe nem alkalmas bútorok vagy nagyobb méretű tárgyak fogadására, ezért a nagyobb tárgyak esetében kialakításra került az adományközvetítés rendszere.

A Pakk adománybolt modell jellegét adja a szövetkezeti szervezeti felépítés, a demokratikus működés; a munkatársak kiválasztási módja, felkészítésük az adománybolti munkára; az önfenntartó finanszírozási modell; a környezettudatos működés és szemléletformálás; a társadalmi szolidaritás gyakorlati megvalósítása; együttműködés önkormányzatokkal, civilekkel, adományozókkal; a társadalmi felelősségvállalás keretében nyújtott képzés, továbbadományozás, az adományozási kultúrát népszerűsítő „adományboltok éjszakája” szervezése; az átlátható működés, nyilvános beszámolók az adományozók felé.